ნეპტუნი ურანუსის წინააღმდეგ


პასუხი 1:

არა მგონია, რომ ნეპტუნს ურანუსისგან განსხვავებული ფერი ჰქონდეს..მაგრამ ატმოსფეროშია მეთანი და ასე გამოიყურება მოლურჯო. ატმოსფეროს ძირითადი ნაწილი წყალბადი და ჰელიუმია. ნეპტუნი უფრო მოლურჯო გამოიყურება.

სურათის საკრედიტო pinteresrt .com.


პასუხი 2:

ატმოსფერო სხვადასხვა პლანეტებზეა შექმნილი სხვადასხვა ქიმიკატების ნაერთებისგან. სხვადასხვა ქიმიკატები გაფანტავს, შთანთქავს და სხვაგვარად ასახავს სინათლეს. დედამიწის ატმოსფერო არის ლურჯი, მარსის ატმოსფერო ვარდისფერია, ურანი - მომწვანო, ხოლო ნეპტუნისფერი - ლურჯი.