ედვარდსი vs აგილარი?

რა იყო უზენაესი სასამართლოს მიზეზები ედვარდსი vs აგუილარი იმ კანონის გამო, რომ საჯარო სკოლებში კრეაციონიზმის სწავლება არღვევს კონსტიტუციას


პასუხი 1:

ვიკისთვის აქ მოცემულია განმარტებები ედვარდსის წინააღმდეგ აგილარის საქმისთვის.

1987 წლის 19 ივნისს უზენაესმა სასამართლომ, იუსტიციის უილიამ ჯ. ბრენანის მიერ დაწერილი შვიდ-ორი უმრავლესობის დასკვნით, დაადგინა, რომ ეს კანონი წარმოადგენს არაკონსტიტუციურ დარღვევას პირველი შესწორების დადგენის მუხლის შესახებ, რომელიც ემყარება ლიმონის სამმხრივ ტესტს, რომელიც:

მთავრობის მოქმედებას უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმური საერო მიზანი;

მთავრობის მოქმედებას არ უნდა ჰქონდეს რელიგიის წინსვლა ან დათრგუნვის ძირითადი შედეგი; და

მთავრობის მოქმედებამ არ უნდა გამოიწვიოს მთავრობისა და რელიგიის "გადაჭარბებული ჩახლართვა".

უზენაესმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეს კანონი ძალაშია, რადგან არღვევს პირველი შესწორების დებულების პუნქტს, რადგან მას არ გააჩნია მკაფიო საერო დანიშნულება (ლიმონის ზემოთ მოყვანილი ტესტის პირველი ტესტი), ვინაიდან (ა) აქტი არ აგრძელებს თავის საერო "აკადემიური თავისუფლების დაცვის" მიზანი. და (ბ) კანონი დაუშვებლად ამტკიცებს რელიგიას რელიგიური რწმენით დაწინაურებით, რომ ზებუნებრივი არსება კაცობრიობას ქმნის


პასუხი 2:

ედვარდსი V აგილარი