ასოსა და ანბანს შორის მთავარი განსხვავებაა ის, რომ ასო არის სიმბოლო, რომელიც წარმოადგენს ბგერას მისი წერილობითი ფორმით, ხოლო ანბანი არის ასოების მითითებული რიგითობით.

უმეტესობა ორი სიტყვის ასო და ანბანი ერთნაირია; ამასთან, ისინი არ არიან იგივე. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ასოებსა და ანბანს შორის განსხვავებული განსხვავებაა. ასოები მოწყობილია ანბანის შიგნით, თითოეულ ასოს აქვს უნიკალური ფონეტიკური ხმა. უფრო მეტიც, მთელს მსოფლიოში სხვადასხვა ენას აქვს საკუთარი ასოები და ანბანი. ინგლისურ ენას აქვს ანბანი, რომელიც შეიცავს 26 ასოს.

შინაარსი

1. მიმოხილვა და ძირითადი განსხვავება 2. რა არის წერილი 3. რა არის ანბანი 4. გვერდითი შედარება - წერილი ანბანის მიხედვით ტაბულური ფორმით 5. შეჯამება

რა არის წერილი?

ასო არის სიმბოლო, რომელსაც ენის დასაწერად ვიყენებთ, და ის წარმოადგენს ბგერას ენაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის სალაპარაკო ბგერის უმცირესი ნაწილის ვიზუალური წარმოდგენა. უფრო მეტიც, წერილი არის გრაფემა, ანუ ენის წერის სისტემაში ყველაზე მცირე ზომის ერთეულია, რომელსაც შეუძლია გამოხატოს განსხვავება ხმისა და მნიშვნელობის მიხედვით. ენის წერა შეუძლებელია ასოების გარეშე. ამიტომ, ყველა წერილ ენას აქვს ასოები.

წერილები ნებისმიერი წერილობითი ენის სამშენებლო ბლოკია. წერილები ქმნის სიტყვებს; სიტყვები ქმნის წინადადებას, ხოლო წინადადებები ქმნის აბზაცებს. უფრო მეტიც, მსოფლიოში სხვადასხვა ენას აქვს სხვადასხვა ასო. მოდით გადახედოთ სხვადასხვა ენების წერილების რამდენიმე მაგალითს.

ლათინური - C, G, K, L, M, N, Z

არაბული - A, ﺽ, Z, I, ﻍ, ﻙ, L, Z

ბერძნული - A, C, D, H, I, L, X, S,

რა არის ანბანი?

ანბანი არის ფიქსირებული რიგით მოწყობილი ასოების ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება წერის სისტემისთვის. ინგლისურ ენას აქვს ანბანი 26 ასოებით. ამასთან, ზოგიერთ ენას ერთზე მეტი ანბანი აქვს. მაგალითად, იაპონური ენას აქვს ორი ანბანი: კანა და კანჯი. უფრო მეტიც, ანბანში ასოების ზოგადად შეგვიძლია დავაყაროთ ორ მთავარ ჯგუფად, როგორც ხმოვანთა და თანხმოვნებად.

ამჟამად გამოყენებული ყველაზე პოპულარული ანბანი არის ლათინური ანბანი. უფრო მეტიც, ფინიკიური ანბანი ითვლება მსოფლიოში პირველ ანბანად. ის არის ყველაზე თანამედროვე ანბანის წინაპარი, მათ შორის არაბული, ებრაული, ბერძნული, ლათინური და კირიული.

რა განსხვავებაა წერილსა და ანბანს შორის?

ასო არის სიმბოლო, რომელიც წარმოადგენს ბგერას მისი წერილობითი ფორმით, ხოლო ანბანი არის ასოების მითითებული ფორმა. ასე რომ, ეს არის მთავარი განსხვავება ასოსა და ანბანს შორის. დააკვირდით შემდეგ მაგალითს, რომ უფრო ნათლად გაიგოთ ასო და ანბანი.

წერილები: C, H, Z

ანბანი: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

აქედან გამომდინარე, წერილი ანბანის შიგნით არის ერთი სიმბოლო, ხოლო ანბანი არის ასოების ფიქსირებული რიგით.

განსხვავება წერილსა და ანბანს შორის ცხრილების ფორმით

რეზიუმე - წერილი ანბანის წინააღმდეგ

წერილი არის სიმბოლო, რომელიც წარმოადგენს ბგერას მისი წერილობითი ფორმით, ხოლო ანბანი არის ასოების რიგითი რიგით. აქედან გამომდინარე, ეს არის მთავარი განსხვავება ასოსა და ანბანს შორის. ინგლისურ ენაში ანბანი არის წერის სისტემა, რომელიც შეიცავს ასოებს A- დან Z- მდე. ამრიგად, ინგლისურ ანბანში 26 ასოა

სურათი თავაზიანობა:

1. ”4003279” (CC0) მაქს პიქსელის საშუალებით. 2. კრიშნადადალას ”0000 რუსული ანბანი 3” - საკუთარი ნამუშევარი (საზოგადოებრივი დომენი) ვიკიპედიის საშუალებით